Villkor för Konsumentvägledningen

Dessa villkor (”Villkor”, ”Avtal”) utgör ett avtal mellan Konsumentvägledningen (”vi”, ”oss” eller ”vår”) och dig (”Användare”, ”du” eller ”din”). Detta avtal fastställer de allmänna villkoren för din användning av Konsumentvägledningens webbplats och eventuella produkter eller tjänster (gemensamt ”Webbplats” eller ”Tjänster”).

Konton och medlemskap

Om du skapar ett konto på webbplatsen ansvarar du för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och för all verksamhet som sker under kontot. Du måste omedelbart meddela oss om något obehörigt användande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång. Vi kommer inte att vara ansvariga för några handlingar eller försummelser från din sida, inklusive eventuella skador som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser.

Användarinnehåll

Webbplatsen ger dig möjlighet att publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll (”Användarinnehåll”) på webbplatsen. Du ansvarar ensam för det användarinnehåll du publicerar på webbplatsen och du accepterar att hålla oss skadeslösa från alla krav och kostnader, inklusive advokatkostnader, som uppkommer från det användarinnehåll du publicerar på webbplatsen.

Upphovsrätt

Webbplatsen och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet ägs av Konsumentvägledningen och skyddas av internationell upphovsrätt, varumärkesrätt, patent, handelssekretess och andra immateriella egendomsrättsliga rättigheter.

Uppsägning

Vi kan omedelbart avsluta din åtkomst till webbplatsen och tjänsterna, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till överträdelse av villkoren. Alla bestämmelser i villkoren som av sin natur bör överleva uppsägning, kommer att överleva uppsägning, inklusive men inte begränsat till bestämmelser om äganderätt, ansvarsfriskrivningar, skadeståndsansvar och ansvarsbegränsningar.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagkonflikter. Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i villkoren ska inte betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om en bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor fortfarande vara i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår webbplats och ersätter och upphäver alla tidigare avtal som vi kan ha haft avseende webbplatsen.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars meddelande innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Kontakta oss

Om du har frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@konsumentvägledningen.se.

* Vi kan få ersättning från vissa av de företag vars produkter visas på den här webbplatsen. Som ett resultat får vi betalning när du köper en produkt med hjälp av länkarna på denna webbplats. Denna webbplats ägs och drivs av samma företag som har ägarintresse i vissa produkter som visas på denna webbplats. Denna ersättning och vårt ägarintresse kan påverka hur och var produkterna visas på webbplatsen, inklusive i vilken ordning de visas i. Denna webbplats inkluderar inte och betygsätter inte alla produkter i varje kategori. Du kan läsa mer om vår annonsörrelation här