Allmänna villkor för Konsumenthjälpen

Dessa allmänna villkor ("Villkor", "Avtal") utgör ett avtal mellan Konsumenthjälpen ("vi", "oss" eller "vår") och dig ("Användare", "du" eller "din"). Detta avtal fastställer de allmänna villkoren för din användning av Konsumenthjälpens webbplats och alla tillhörande produkter eller tjänster (gemensamt "Webbplats" eller "Tjänster").

Konton och medlemskap

Om du skapar ett konto på vår webbplats är du ansvarig för säkerheten för ditt konto och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller något säkerhetsintrång. Vi ansvarar inte för några handlingar eller underlåtelser från din sida, inklusive eventuella skador som uppstår till följd av sådana handlingar eller underlåtelser.

Användarinnehåll

Vår webbplats ger dig möjlighet att publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll ("Användarinnehåll"). Du är ensam ansvarig för det innehåll du publicerar på vår webbplats och du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla krav och kostnader, inklusive advokatkostnader, som uppstår till följd av det Användarinnehåll du publicerar på vår webbplats.

Upphovsrätt

Vår webbplats och dess originalinnehåll, funktioner och funktionalitet ägs av Konsumenthjälpen och skyddas av internationella upphovsrätts-, varumärkes-, patent-, affärs- och andra immateriella rättigheter eller äganderättigheter.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta din åtkomst till webbplatsen och tjänsterna, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst, inklusive vid överträdelse av dessa villkor. Alla bestämmelser i dessa villkor som av naturen bör överleva uppsägningen kommer att överleva uppsägningen, inklusive, men inte begränsat till, äganderättsbestämmelser, friskrivningar av garantier, begränsning av ansvar och skadeståndsskyldighet.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Att vi inte gör gällande någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som ett avstående från sådana rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor fortsatt vara i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår webbplats och ersätter och upphäver alla tidigare överenskommelser som vi kan ha haft avseende webbplatsen.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Vid väsentliga ändringar kommer vi att försöka ge dig minst 30 dagars förhandsmeddelande innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Kontakta oss

Om du har frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på [email protected].